Niewie czy nie wie

Jak się pisze?

Poprawnie

nie wie

Niepoprawnie

niewie

Poprawna jest pisownia rozłączna.

Nie wie - nie ma wiedzy, pojęcia.

Przykłady:

Nie pytaj się go o takie rzeczy, on na pewno tego nie wie.

Maciek jest tak zakręcony, że pewnie sam nie wie, kiedy ma urodziny.

Szukaj dalej, pytałem go, ale sam nie wie, gdzie ostatnio widział te okulary.