Rzadka czy żadka

Jak się pisze?

Poprawnie

rzadka

Niepoprawnie

żadka

Rzadka - nieczęsto spotykana, szczególna, rozproszona, płynna, ciekła.

Przykłady:

To na szczęście niegroźna, choć bardzo rzadka choroba.
Mój dziadek gra w golfa. Co prawda z rzadka, ale jest całkiem niezły.
To bardzo rzadka sytuacja, zrób zdjęcie!