Elokfentny czy elokwentny

Jak się pisze?

Poprawnie

elokwentny

Niepoprawnie

elokfentny

Poprawną pisownią jest "elokwentny" zapisywane przez "w".

Błędne skojarzenie może budzić wymowa słowa.

Elokwentny - wymowny, umiejący w łatwy sposób wyrażać się w przekonujący, ładny sposób.

Przykłady:

Weźcie ze sobą Jakuba. Jest bardzo elokwentny, może przekona Waszych klientów.
Dzięki temu, że potrafię być elokwentny, mam wielu ciekawych znajomych.