Egzekwo czy ex aequo

Jak się pisze?

Poprawnie

ex aequo

Niepoprawnie

egzekwo

ex aequo - łaciński zwrot oznaczający coś na równi, na równych prawach. W sporcie pewnego rodzaju remis, gdy na tym samym miejscu uplasuje się więcej niż jedna osoba.

Przykłady:

Nieprawdopodobna sytuacja. Na najwyższym stopniu podium stanie aż trzech skoczków, którzy uzyskali identyczny rezultat i zajęli ex aequo pierwsze miejsce. 
Zwyciężacie ex aequo, nie potrafiliśmy podjąć decyzji, bo obie prace były naprawdę rewelacyjne.
W jaki sposób zapisać ex aequo po polsku?