Imidż czy image

Jak się pisze?

Poprawnie

image

Niepoprawnie

imidż

Image - wizerunek jakiejś osoby lub postaci, kreowany poprzez jej cechy charakteru, wgląd, dokonania.

Przykłady:

Nie podoba mi się image tego artysty. Widać, że na kimś się wzorował.
Świetny ten nowy image, Kaśka! Dużo lepiej wyglądasz w tej fryzurze.