Nie mam czy niemam

Jak się pisze?

Poprawnie

nie mam

Niepoprawnie

niemam

Poprawny jest zapis rozłączny.

Przykłady:

Nie mam już dzisiaj siły, mógłbyś dokończyć to za mnie?

Nie mogę z Wami jechać. Nie mam ważnego paszportu.

Zrobimy to kiedy indziej, nie mam dziś na nic ochoty.