Powierzyć czy powieżyć

Jak się pisze?

Poprawnie

powierzyć

Niepoprawnie

powieżyć

Poprawna forma to "powierzyć" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Ufał jej do tego stopnia, że mógłby jej powierzyć chyba każdą tajemnicę.

To zadanie powierzył mi mój dawny nauczyciel matematyki.