Muzgu czy mózgu

Jak się pisze?

Poprawnie

mózgu

Niepoprawnie

muzgu

Podobnie jak w przypadku wyrazu "mózg", poprawna forma to "mózgu" zapisywane z "ó".

Przykłady:

Mój dziadek doznał kilka lat temu udaru mózgu.

Myśl chłopie, myśl! Zacznij używać mózgu.

Jak na to wpadłeś, mózgu?