Nieporządany czy niepożądany

Jak się pisze?

Poprawnie

niepożądany

Niepoprawnie

nieporządany

Poprawna forma to "niepożądany" zapisywane z "ż".

Niepożądany - niemile widziany; nie taki, jak powinien być; nieodpowiadający wymaganiom.

Przykłady:

Wydaje mi się, że ten skutek był jednak niepożądany.

Zatrudnienie kolejnej osoby przyniosło niepożądany przez nich efekt.