Mażenie czy marzenie

Jak się pisze?

Poprawnie

marzenie

Niepoprawnie

mażenie

Poprawna forma to "marzenie" zapisywane z "rz".

Uwaga! W przypadku odniesienia do żeńskiego imienia "Marzena" formę "Marzenie" należy zapisać wielką literą.

Przykłady:

Miałem dawniej takie marzenie, ale nie wierzyłem, że spełni się tak szybko.

Kuba zawsze chętnie pomagał swojej przyjaciółce, Marzenie.

Powiedziała mi ostatnio jakie jest jej największe marzenie.