Puenta czy pointa

Jak się pisze?

Poprawnie

putenta, pointa

Niepoprawnie

-

Obie formy są poprawne i dopuszczalne w języku polskim.

Forma "pointa" pochodzi bezpośrednio z języka francuskiego, z kolei "puenta" to spolszczona wersja zgodna z wymową oryginalnego słowa (fonetyczna).

Pointa/Puenta - podsumowanie jakiejś wypowiedzi lub zakończenie jakiejś sprawy nadające jej szczególny sens.

Przykłady:

Puenta jego przemówienia naprawdę dawała do myślenia. Wiele sobie dzięki niej uświadomiłem.

Do rzeczy, jaka jest pointa?