Nieotrzymaniem czy nie otrzymaniem

Jak się pisze?

Poprawnie

nieotrzymaniem

Niepoprawnie

nie otrzymaniem

Poprawny jest zapis łączny: "nieotrzymaniem".

Przykład:

Słabe wyniki w nauce wiązały się z nieotrzymaniem stypendium. Byłam z tego powodu bardzo smutna i postanowiłam, że w przyszłym roku skupię się na nauce znacznie bardziej.