Nieuwagę czy nie uwagę

Jak się pisze?

Poprawnie

nieuwagę

Niepoprawnie

nie uwagę

Poprawna forma to "nieuwagę" zapisywane łącznie.

Uwaga! Forma rozłączna: "nie uwagę" może być poprawna w zdaniach jak np.: "otrzymał za to nie uwagę, a wyróżnienie".

Przykład:

Ze względu na jego ciągłą nieuwagę podczas lekcji został poproszony do odpowiedzi.