Sierpnia czy sierpień

Jak się pisze?

Poprawnie

sierpnia, sierpień

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od zastosowania.

  • Sierpień - nazwa miesiąca
  • Sierpnia - forma przydatna do podawania daty

Przykłady:

Byłem z nim omówiony na siódmego sierpnia.

Wydaje mi się, że mecz miał się wstępnie odbyć 20 sierpnia 2021 roku.

Sierpień zeszłego roku był dla nas wyjątkowo udany.