Przednia czy pszednia

Jak się pisze?

Poprawnie

przednia

Niepoprawnie

pszednia

Poprawna forma to "przednia" zapisywane z "rz".

  • Znajdująca się z przodu.
  • Znakomita, świetna, doskonała.

Przykłady:

Wydawało mi się, że rozbiła się przednia szyba.

Bardzo się cieszyłem, ponieważ czekała nas naprawdę przednia zabawa.