Przecież czy przecierz

Jak się pisze?

Poprawnie

przecież

Niepoprawnie

przecierz

Partykułę przecież zapisujemy z "ż" na końcu.

Przecież - wyraz używany w celu podkreślenia, uzasadnienia oczywistej dla mówiącego prawdy.

Przykłady:

Nie wychodź z domu bez czapki, przecież jest zimno!
Nie pamiętasz już? Przecież byłem u Was wczoraj wieczorem.
Marek to zrobił? Niemożliwe, przecież to taki grzeczny chłopiec!