Nie najlepiej czy nienajlepiej

Jak się pisze?

Poprawnie

nie najlepiej

Niepoprawnie

nienajlepiej

Poprawną pisownią jest ta oddzielna.

Nie najlepiej - niezbyt dobrze, źle.

Przykłady:

Nie najlepiej się dziś czuję, wracam do domu.
Zrobiłeś to nie najlepiej, następnym razem postaraj się bardziej.
Nie najlepiej mi poszło, ale mam nadzieję, że zdałem.