Powierzonych czy powieżonych

Jak się pisze?

Poprawnie

powierzonych

Niepoprawnie

powieżonych

Poprawna forma to "powierzonych" zapisywane z "rz".

Przykłady:

Franek wiele razy mówił mi, że żałuje powierzonych mu tajemnic.

Beata bardzo dobrze wywiązywała się z powierzonych jej obowiązków.

Niestety zgubił niemal wszystkie z powierzonych mu narzędzi.