Potem czy po tem

Jak się pisze?

Poprawnie

potem

Niepoprawnie

po tem

Poprawny jest zapis łączny: "potem".

Przykłady:

Przyjdź potem, teraz jestem zajęty.

Zadzwoń do niego potem, teraz jest najprawdopodobniej w pracy.

Potem o tym porozmawiamy, chwilowo nie mam czasu.

Miałem wrażenie, że w tym pokoju intensywnie śmierdziało potem.