W trakcie czy wtrakcie

Jak się pisze?

Poprawnie

w trakcie

Niepoprawnie

wtrakcie

Poprawny jest zapis rozłączny: "w trakcie".

Przykłady:

Właśnie jesteśmy w trakcie intensywnego remontu.

Uczniowie są w trakcie pisania sprawdzianu, przyjdź później.

Z nieznanych mi przyczyn, Kuba rozłączył się w trakcie rozmowy.