Nie do wiary czy niedowiary

Jak się pisze?

Poprawnie

nie do wiary

Niepoprawnie

niedowiary, nie dowiary

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie do wiary".

Nie do wiary - określenie czegoś mało prawdopodobnego, niewiarygodnego: nie może być, nie chce się w to wierzyć

Przykłady:

Nie do wiary! Naprawdę udało mu się to wygrać.

To nie do wiary, pobił zeszłoroczny rekord o ponad piętnaście sekund.

Nie do wiary, że teraz nie odbiera od niego nawet telefonów.