Odbjur czy odbiór

Jak się pisze?

Poprawnie

odbiór

Niepoprawnie

odbjur

Poprawna forma to "odbiór".

Przykłady:

Halo, odbiór. Słyszysz mnie?

Odbiór paczki nie był dla mnie zbyt skomplikowany.

Dziś czeka mnie odbiór mojego syna ze szkoły.