Biesz czy bierz

Jak się pisze?

Poprawnie

bierz

Niepoprawnie

biesz

Poprawna forma to "bierz" zapisywane z końcówką "-rz".

Przykłady:

Bierz się do pracy bracie. Samo się nie zrobi.

Nie bierz jego słów tak bardzo do siebie, sam wiesz, jaki on jest.

Bierz i częstuj się, czuj się jak u siebie.