Powierzchni czy powierzchnii

Jak się pisze?

Poprawnie

powierzchni

Niepoprawnie

powierzchnii

Poprawna forma to "powierzchni".

Przykłady:

Powiedział, żeby od dziś nazywać go "konserwatorem powierzchni płaskich".

Na zajęciach musieliśmy obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu.

W tej grze można było samemu ustalać kształt powierzchni.