Poprzedniej czy popszedniej

Jak się pisze?

Poprawnie

poprzedniej

Niepoprawnie

popszedniej

Poprawna forma to "poprzedniej".

Przykłady:

W poprzedniej edycji tego turnieju zajął drugie miejsce.

Mówili o tym podczas poprzedniej audycji.

Ostatnio widziałem go chyba w poprzednim miesiącu.