Niezrozumiałe czy nie zrozumiałe

Jak się pisze?

Poprawnie

niezrozumiałe

Niepoprawnie

nie zrozumiałe

Poprawny jest zapis łączny: "niezrozumiałe".

Inaczej: niejasne, trudne do zrozumienia, zawiłe, skomplikowane.

Przykłady:

Te instrukcje wydawały mi się niezrozumiałe.

Nadal jest to dla mnie zupełnie niezrozumiałe.

Oba filmy okazały się dla mnie trochę niezrozumiałe.

Pewne fragmenty Twojego tekstu wydają mi się odrobinę niezrozumiałe. Mógłbyś mi je objaśnić?