Podwójnie czy podwujnie

Jak się pisze?

Poprawnie

podwójnie

Niepoprawnie

podwujnie

Poprawna forma to "podwójnie" zapisywane z "ó".

Przykłady:

Dzięki jego sprytowi udało mu się zarobić podwójnie.

Była przez to podwójnie zazdrosna.

Czasami odnosił wrażenie, że zaczyna widzieć podwójnie.