Nieobowiązkowe czy nie obowiązkowe

Jak się pisze?

Poprawnie

nieobowiązkowe

Niepoprawnie

nie obowiązkowe

Poprawny jest zapis łączny: "nieobowiązkowe".

Przykłady:

Maksymilian bardzo chętnie uczęszczał na nieobowiązkowe zajęcia.

To nieobowiązkowe zadanie, ale możecie dostać za nie dodatkową, dobrą ocenę.

Uczęszczanie na piątkowe treningi było nieobowiązkowe, ale gdy tylko mogłem, zawsze starałem się na nich pojawiać.