Niegrzecznie czy nie grzecznie

Jak się pisze?

Poprawnie

niegrzecznie

Niepoprawnie

nie grzecznie

Poprawna forma to "niegrzecznie" zapisywane łącznie.

Przykłady:

Nie uważasz, że trochę niegrzecznie o to pytać?

Jego brat zachowuje się ostatnio bardzo niegrzecznie.

Niegrzecznie jest się tak wpychać w kolejkę!