Perafraza czy parafraza

Jak się pisze?

Poprawnie

parafraza

Niepoprawnie

perafraza

Poprawna forma to "parafraza".

Parafraza - przeróbka jakiegoś utworu literackiego.

Przykłady:

W ich gazecie ukazała się krótka parafraza tego tekstu.

Kamil zawsze potrafił świetnie parafrazować takie wypowiedzi.