Kolarze czy kolaże

Jak się pisze?

Poprawnie

kolaże, kolarze

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • kolarze - osoby uprawiające sport kolarski (kolarstwo).
  • kolaże - kompozycje plastyczne stworzone z różnych materiałów; techniki tworzenia takich kompozycji; mieszaniny różnych stylów.

Przykłady:

Przez nasze miasto jechali kolarze uczestniczący w zawodach.

Na wystawie w galerii oglądaliśmy piękne kolaże różnych znanych artystów.