Zależałoby czy zależało by

Jak się pisze?

Poprawnie

zależałoby

Niepoprawnie

zależało by

Poprawny jest zapis łączny, czyli: "zależałoby".

Przykłady:

Nie zależałoby mi na tym, gdyby nie poprosił mnie o to mój brat.

Jak bardzo zależałoby wam na czasie?

Najbardziej zależałoby mi na usłyszeniu na żywo tej konkretnej piosenki.

Gdybym robił to dla siebie, nie zależałoby mi na tym, żeby skończyć to jeszcze dzisiaj.