Odwarzny czy odważny

Jak się pisze?

Poprawnie

odważny

Niepoprawnie

odwarzny

Poprawna forma to "odważny" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Jego kuzyn zachował się w niezwykle odważny sposób.

Zawsze imponował jej jego szlachetny i odważny charakter.