Potrafią czy potrafiom

Jak się pisze?

Poprawnie

potrafią

Niepoprawnie

potrafiom

Poprawna forma to "potrafią" zapisywane z ostatnią literą "ą".

Przykłady:

Członkowie tej kapeli potrafią grać wspaniałe koncerty.

W ich firmie potrafią naprawdę dobrze dbać o pracowników.

Nie wiem, czy jej bracia potrafią grać na gitarze.