Zdążyli czy zdąrzyli

Jak się pisze?

Poprawnie

zdążyli

Niepoprawnie

zdąrzyli

Poprawna forma to "zdążyli" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Chyba jednak nie zdążyli na pierwszą lekcję.

Myślę, że gdybyśmy wyszli teraz, jeszcze byśmy zdążyli.