Uważnie czy uwarznie

Jak się pisze?

Poprawnie

uważnie

Niepoprawnie

uwarznie

Poprawna forma to "uważnie" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Słuchaj uważnie, skup się na tym.

Bardzo uważnie przyglądał się jego pracy i starał się ją naśladować.