Nie zdążysz czy niezdążysz

Jak się pisze?

Poprawnie

nie zdążysz

Niepoprawnie

niezdążysz

Poprawna jest pisownia rozłączna: "nie zdążysz".

Przykłady:

Wydaje mi się, że już nie zdążysz na ten pociąg.

Idź już, bo nie zdążysz. Do zobaczenia!

Nie zdążysz tego zrobić w tym tygodniu?