Uważana czy uwarzana

Jak się pisze?

Poprawnie

uważana

Niepoprawnie

uwarzana

Poprawna forma to "uważana" zapisywane z "ż".

Przykłady:

Maja była w tamtych czasach uważana za jedną z najlepszych tancerek w swoim mieście.

To rzeźba uważana przez wielu specjalistów za jedną z najpiękniejszych w historii.

Jego żona jest uważana za najlepszą kucharkę w swojej rodzinie.