Preferujesz czy preferójesz

Jak się pisze?

Poprawnie

preferujesz

Niepoprawnie

preferójesz

Poprawna forma to "preferujesz" zapisywane z "u".

Przykłady:

Jaką kuchnię preferujesz? Lubisz azjatycką?

Zastanawiała się, jakie preferujesz kolory.