Ogólnopojęte czy ogólno pojęte

Jak się pisze?

Poprawnie

ogólnopojęte

Niepoprawnie

ogólno pojęte

Poprawny jest zapis łączny: "ogólnopojęte".

Przykłady:

To ogólnopojęte zasady, których powinniśmy przestrzegać.

Interesuję się ogólnopojętą informatyką.