Odsprzedam czy od sprzedam

Jak się pisze?

Poprawnie

odsprzedam

Niepoprawnie

od sprzedam

Poprawny jest zapis łączny: "odsprzedam".

Przykłady:

Możliwe, że nie będę mogła pojechać na te wczasy. W ostateczności odsprzedam je komuś innemu.

Bardzo chętnie odsprzedam komuś ten samochód za cenę zbliżoną do tej, którą zapłaciłam.

Raczej prędko nie odsprzedam tego telefonu. Już takich nie produkują, dlatego chciałbym go sobie zostawić.