Następujące czy nastempujące

Jak się pisze?

Poprawnie

następujące

Niepoprawnie

nastempujące

Poprawna forma to "następujące" zapisywane z "ę" i "ą".

Przykłady:

Do finałów zakwalifikowały się następujące osoby [...].

Zdarzenia następujące po finale trzeciego sezonu są znacznie mniej ciekawe, ale serial nadal jest całkiem dobry.