Gratulacje czy gratulację

Jak się pisze?

Poprawnie

gratulacje, gratulację

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu, jednak znacznie częściej używa się formy "gratulacje".

  • Gratulacje - mianownik, biernik, oraz wołacz liczby mnogiej od "gratulacja".
  • Gratulację - biernik liczby pojedynczej od "gratulacja".

Gratulacja:

  • Wyraz uznania składany komuś, kto osiągnął jakiś sukces.

Przykłady:

Wszyscy składali mu piękne gratulacje z okazji zdanej matury.

Moje gratulacje. Byliście naprawdę świetni.

Cieszę się, że poszło mu tak dobrze, przekaż mu moją gratulację.