Wiedze czy wiedzę

Jak się pisze?

Poprawnie

wiedzę, wiedze

Niepoprawnie

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu. W znacznej większości przypadków poprawną formą będzie "wiedzę" zapisywane z "ę".

  • Wiedzę - biernik (kogo? co?) liczby pojedynczej pochodzący od rzeczownika "wiedza".
  • Rzadko spotykane: Wiedze - mianownik (kto? co?), biernik (kogo? co?) i wołacz (o!) liczby mnogiej pochodzące od rzeczownika "wiedza".

Przykłady:

Masz jakąś wiedzę na ten temat?

Chciałbym mieć tak dużą wiedzę jak on.

Wiedze wszystkich uczestników turnieju były naprawdę niesamowite.