Waż czy warz

Jak się pisze?

Poprawnie

waż

Niepoprawnie

warz

Poprawna forma to "waż".

Przykłady:

Ani mi się waż zwracać do niej w ten sposób!

Nawet nie waż się wsiadać do tego samochodu.