Wybraną czy wybranom

Jak się pisze?

Poprawnie

wybraną

Niepoprawnie

wybranom

Poprawna forma to "wybraną" zapisywane z użyciem "ą".

Przykłady:

Kolejną osobą wybraną na to stanowisko miał być ktoś z naszego działu.

Miałem za zadanie zaśpiewać wybraną przez nich piosenkę.