Tą wersję czy tę wersję

Jak się pisze?

Poprawnie

tę wersję

Niepoprawnie

tą wersję

Poprawna forma to "tę wersję" zapisywane z "tę".

Przykłady:

Bardzo lubię tę wersję tego programu. Odpowiada mi najbardziej ze wszystkich.

Słyszałeś już tę wersję tej piosenki?

Nie bardzo wierzę w tę wersję wydarzeń.