Tę akcję czy tą akcję

Jak się pisze?

Poprawnie

tę akcję

Niepoprawnie

tą akcję

Poprawna forma to "tę akcję" zapisywane z "tę".

Przykłady:

Pamiętasz tę akcję z Maćkiem na matematyce?

Wykazał się bohaterską postawą, więc został za tę akcję stosownie nagrodzony.

System zapytał użytkownika, czy na pewno chce on wykonać tę akcję.