Zaczną czy zacznom

Jak się pisze?

Poprawnie

zaczną

Niepoprawnie

zacznom

Poprawna forma to "zaczną" zapisywane z "ą".

Przykłady:

Jutro zaczną się kwalifikacje do konkursu.

Jeżeli moi znajomi dowiedzą się, że straciłam pracę, zaczną się niepokoić.

Cieszę się, że moi bracia w końcu zaczną uprawiać jakiś sport.