Nadzieję czy nadzieje

Jak się pisze?

Poprawnie

nadzieję, nadzieje

Niepoprawnie

-

Obie formy mogą być poprawne w zależności od kontekstu.

  • Nadzieję: biernik (kogo? co?) liczby pojedynczej od "nadzieja".
  • Nadzieje: mianownik (kto? co?) i biernik (kogo? co?) liczby mnogiej od "nadzieja".

Przykłady:

Mam nadzieję, że uda mi się wygrać ten turniej.

Liczę dziś na kilka różnych spraw. Oby moje nadzieje nie poszły w las.